^ go up - main page

čame viba

viba relu čame nuteka. loma to viba

þe seba

sani čunare

sani iši

þe ni čame iši

þari mosaja iši

ojeti takito di no so utare bi čame nuteka to þari ku la letu me ba roma!