^ go up - main page

me fal lece vretê ê vyese si me be di þut niù

þe filiwê bu pist vretâ ê vyese fyor. ye muy ir muy nit be uble ti ôdarstûd ne.

me beś îast, wâ me sturti vretê þes pist me huwi ni edò vut me vretiś ubyot. me jost vûti ti vretê simeþê ê vyese, becùose mey bruê be corâtli ê þut mide. bot me leteruli cûey þêc iu sêgle tipec ti vrete ubyot. þes be vari sud.

perhups me śyod lic uriôd û trè ti fê simeþê veþê mey fezecul soryôdês ti tuc ubyot. lat me sa. hmm î mey dasc þare be mûi ibjacts, soć us u cumeru frî 2005 þut wircey, ûiþer cumeru frî 2005 þut di wirc, upricsemûtli þra culcolutirs, u robecs cobe (bot îe iþe robecs brû cobes û nit u spadcobe, sudli), u tepevreter, û iþer stof me curey moć ubyot. þare be û âtere mîetir setê î þes dasc þut me huwey osi. ne huwe be þare fir kùete u lî teme me þêc. ne sam ti be û ilder mîetir þut huvey ûi HDMÊ pirts, si ne be hurder fir me ti ucśúli sturt ozê bacùose i þês. i wal.

me be ulsi nitese u śalf weć mistli kîtùê biks. me vîder hiù þes avâ agsest ê mey rim; me þêci me huti biks! bot upòrâtli ne be þare.

hmm. me huwe rô yot i êsperuśeî ut þes pyêt, û me þêc me huwe vrete âyof uròdi. me hipe þes pist bi âtertùênê ê sime vuy. bot avâ ef ne biey, þut be stel fêe. gidbèe